مراكز معتبر معاينات پزشكي هوايي سازمان هواپيمايي كشوري

تاريخ بروز رساني 23/11/99

رديف

نام بيمارستان

آدرس – تلفن

1.

كلينيك تخصصي تابان

 شهرك غرب، بلوار شهيد دادمان انتهاي بلوار درختي شمالي پلاك 100 كلينك تابان

 تلفن: 8-22377250 ، 3-22375182

2.

هواپیمایی ماهان

 درس : تهران، بزرگراه جناح ، خیابان آزادگان (روبروی مترو صادقیه) ، شماره 21 ، برج ماهان،

 صندوق پستی : 14515-411, ایران – تهران

 تلفن : 48384848 9821+، تلفن : 48380 9821+ ، دورنما : 48381450 9821+