تبدیل گواهینامه های خلبانی

تبدیل گواهینامه هواپیما لایت به UL

دارندگان گواهینامه PPL , CPL  لایت نیاز به گذراندن 6 ساعت کلاس POH  و  5 ساعت پرواز با هواپیمای UL دارند.

صدور گوهینامه مجزا زیر نظر آکادمی با محوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری انجام می گردد.

با همکاری کالج هوانوردی عقاب آسمان آبی

هزینه کلاس POH هواپیما ساوانا: 1/000/000 تومان

هرساعت پرواز: قیمت به روز آموزشگاه