هواپیمای شخصی evektor

Specifications

Empty weight:728 lbs (330 kg)

MTOW:1323 lbs (600 kg)

(74 kph)Stall speed:40 kts (46 mph)

Cruise speed:110 kts (127 mph)

(204 kph)VNE:146 kts (168 mph) (270 kph)

(5.2 m/s)Climb:1020 ft/min

Glide ratio:10

Take-off distance:820 ft (250 m)

Landing distance:820 ft (250 m)

Engine:Rotax 912 ULS

Fuel consumption:5 GPH (18.9 LPH)

مبلغ پرداختی بابت انجام پرواز محلی و بازدید از هواپیما می باشد
کارشناس فروش : خلبان آرمین آریا
09339009547
______
راه های ارتباطی 👇🏻
09339009547
02128426629
02166364999

1,000,000 تومان

2 در انبار

سبد خرید شما