چگونه مهماندار شویم؟

کتاب هوانوردی چگونه مهماندار شویم

176,000 تومان

توضیحات

کتاب هوانوردی چگونه مهماندار شویم
منبع کامل در خصوص نحوه ورود به رشته مهمانداری و آشنایی با این حرفه

سبد خرید شما